Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

VÒNG NHÂN QUẢ

Sinh lai - Òa tiếng khóc
Tử biệt - Lịm lời than !
Thân : mấy thuở cưu mang
Nghiệp : muôn đời vay trả
Thế vần xoay 
Nhân , quả.
Cuộc trăm năm
Ngụp lặn
Giữa hai bờ !Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét