Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

CÁT BỤI HIỆN HÌNH

Em về mộng giấc liêu trai,
Nghe con sóng hát tình không bến bờ.
Áo thu trải lụa duyên hờ,
Để mưa gió quyện gót mờ trầm hoang
Nẻo từ điểm dấu tâm ngoan,
Cuối dòng sinh tử, lại hoàn tử sinh !
Em về ru giấc lênh đênh,
Mãn khai cát bụi hiện hình trăm năm.
Ghềnh trơ sỏi đá ăn năn
Ru hồn tỉnh thức- trăm năm gọi mời.
Ngoài đêm mưa ghé hiên đời,
Câu kinh gảy guộc buông lời tà huy !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét