Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

TIẾC NUỐI

Phố cũ lâu này phủ áo đông ,
Từ em tóc rối quyện vai chồng .
Thương ngày bóng quạnh chùn chân ngóng ,
Nhớ thuở chung đường nhịp bước ngông .
Quán nhỏ mưa vờn se gió lộng
Hiên côi nguyệt chiếu khỏa mây bồng .
Tình gieo nghịch lối hồn chơ chỏng
Nửa cuối cung trầm thẹn chữ không ! 

MÀU ĐÊM

Ngước dải Ngân hà lẳng lặng trông ,
Màu đêm thẳm quyện áng mây bồng .
Thương tình huyễn ảo vàng trăng hạ ,
Tiếc mộng hư huyền bạc gió đông .
Áo mỏng rùn vai ngùi giấc lạnh ,
Đường côi quạnh gót tủi cơn nồng .
Bên trời tiếng vạc sầu kêu bạn
Xé cả muôn ngàn niệm sắc không !