Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

MÀU ĐÊM

Ngước dải Ngân hà lẳng lặng trông ,
Màu đêm thẳm quyện áng mây bồng .
Thương tình huyễn ảo vàng trăng hạ ,
Tiếc mộng hư huyền bạc gió đông .
Áo mỏng rùn vai ngùi giấc lạnh ,
Đường côi quạnh gót tủi cơn nồng .
Bên trời tiếng vạc sầu kêu bạn
Xé cả muôn ngàn niệm sắc không !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét