Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

HỐI .

Mưa về xé toạc nẻo hoàng hôn ,
Lịm đắm tình đêm một ngõ hồn .
Gió cuộn đường nghiêng mờ huyệt tảo ,
Mây cuồng lối rẻ lạnh mồ chôn .
Luân hồi dịch chuyển thiều quang triệt ,
Vũ trụ vần xoay tử khí dồn .
Vọng mỹ nhân hề ... tâm tự hối ,
Bờ mê uất lặng trĩu càn khôn !
28-01-16
DẠ VŨ 

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

NHỚ THƯƠNG MIỀN CỐ QUẬN


Biệt nẻo mưa ngàn vết chim xa ,
Đường mây diệu viễn bóng huy tà .
Nghe thương quặn thắt miền cố quận ,
Nhòa đổ bên đời dấu phôi pha !

Ai cắt hao gầy nửa vầng trăng ,
Để phơi úa lặng nét môi hằn ?
Để rêu phủ lối mòn nương cũ
Lạc bước tôi về, em biết chăng ?

Ừ thôi, Đêm đã xế ngang triền ,
Sầu thương tôi ủ giấc cô miên .
Chuông xa vọng vẳng hồn Linh Mụ ,
Gột vết hư trần dạ tịch nhiên !

Ừ thôi, tôi lặng xếp niềm côi ,
Thả tiếng kinh cầu trôi lắng trôi .
Hai mươi năm lẻ mờ quê mẹ ,
Dẫu vấn dẫu vương chuyện cũng rồi !

Thương ơi, nẻo ấy bóng đò lơi ,
Còn buộc neo chờ dưới chơi vơi ?
Mai em ngang bước về Hương Thủy
Gởi chút muôn niên - NHỚ - một lời !
DẠ VŨ

NỤ HƯƠNG NGẦN


Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

HOÀI CẢM


Vần thơ, chén rượu, nỗi niềm riêng ...
Nẻo nhớ cuồng trôi lạc hướng thuyền .
Thế sự mơ hồ câu mặc huyễn ,
Nhân trần lấp lửng chữ tùy duyên .
Ngày buông nắng khỏa sầu trăng quyện
Tối dệt mùa loang vỡ thệ nguyền .
Một gánh tình côi nghìn mảnh luyến
Ru đời uẩn lụy giấc thùy miên !
DẠ VŨ 

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

TỰ VỊNH ĐẦU XUÂN


Mới đó mà trôi hết một năm,
Loay hoay tóc bạc quá hai phần .
Răng long, gối mỏi, tai thì nghễnh
Mắt nhậm, da mồi, não lại hâm .
Tối rảnh vào "phây" - buồn thả bộ
Ngày vui mở "xướng" - mệt đi nằm .
Thôi thì cứ dệt vần thơ ... thẩn
Để phúc trời cho sống trọn trăm !
01-01-2016
DẠ VŨ