Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

THU SANG

Bài xướng
Em về từ độ nắng vàng phai,
Loáng thoáng xiêm y nhẹ gót hài.
Xao xác rừng thiêng mờ bóng nhạn,
Ngẩn ngơ vườn mộng vắng hồn nai.
Trăng mơn thạch thảo tình đôi cụm,
Sương tỏa Hương Giang lạnh sáu vài.
Này rượu quỳnh tương mời lữ khách,
Chén thù, chén tạc, chuyện trần ai !
DẠ VŨ
***
VUI VỚI VÔ THƯỜNG ( Bài họa )
Xin hỏi tình nào tình chẳng phai ?
Và ai sống mãi với hình hài.
Sao không bay lượn như chim ,bướm ?
Sao chẳng vui đùa tựa thỏ, nai?
Đuổi mộng trăm năm nào đặng một,
Rắp tâm trọn kiếp hóa thêm vài.
Ta từ kết bạn cùng trăng gió,
Một cõi an lành biết nói ai ?
TÂM DUYÊN
***
MỘNG (Bài họa )
Mộng tưởng không ngờ ánh nhạt phai,
Vườn hoa một thuở động nhu hài.
Mơ cao gió thoảng đùa tin nhạn,
Mộng vút mây tràn cợt mắt nai.
Đuổi nguyệt - nguyệt rơi tình vỡ vụn,
Theo trăng - trăng rụng dạ tan vài.
Chân đơn nẻo cánh hồn thôi mộng,
Một cõi đi về, tựa bóng ai ?
HÀN GIANG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét