Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

LỖI HẸN

Em hẹn thứ hai......Chiều phai sắc lá.....
Dời lại thứ ba.....Bóng ngả mỏi mòn.....

Nửa khuyết nhàu treo cuối đỉnh ngàn,
Một tình cô đọng khuất nhân gian.
Hai lần sương tỏa nhòa tin nhạn,
Mấy bận duyên lơi quặn nốt đàn !
Em dệt - Ừ thôi, đời nhện dệt,
Ta đan - Mặc kệ, kiếp tằm đan.
Thương câu lỗi hẹn, đau lời bạc,
Tím mảnh đa đoan dạ võ vàng !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét