Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

KHÔNG ĐỀ

Guộc gầy bóng nhỏ chênh vênh,
Đường xa bước mỏi, buồn tênh dặm đời.
Chiều nghiêng ráng tỏa bên đồi,
Ơi em - Nhặt hộ dùm tôi...nụ cười !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét